• Organisaatioiden
  menestysvoima
  koostuu ihmisistä.

 • Tuemme ihmisiä
  näkemään itsensä,
  toisensa ja työnsä
  uusin silmin.

 • Luoviin menetelmiin
  perustuvaa valmennusta.

Facebook

  Esimiehille

  Vuorovaikuttava johtaminen

  Ihmisten johtaminen vaatii vuorovaikutustaitoja

  Teatterin avulla käydään läpi johtamistilanteita vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi: opit tilanneherkkyyttä ja kehität taitoasi olla läsnä ja kuunnella. Pystyt harjoittelemaan vaikeita tilanteita käytännössä.

  Johtaminen vaatii myös taitoa olla esillä ja laittaa itsensä likoon. TheatreWorksin asiantuntijoilla on pitkä kokemus esiintymisestä ja esiintymisvalmennuksesta. Esiintymisvalmennuksessa saat työkaluja, joiden avulla teet myyntitilanteesta, puheesta tai esitelmästä vaikuttavamman. Pääset itse kokeilemaan esiintymistilanteita ja saat palautetta kouluttajiltamme. Esiintymisvalmennus lisää itsevarmuutta ihmisten kohtaamisessa ja julkisissa esiintymisissä.

  Valmennuksen aiheita:

  • Muutosjohtaminen
  • Vaikuttava esimiestyö
  • Tunnejohtaminen
  • Best practice -esimiestilanteet
  • Vaativat tilanteet ja yhteisön kriisi
  • Esimies-alaiskeskustelut

  Esiintyjille

  Esiintyminen

  Äänenkäytön koulutus

  Onko koskaan käynyt mielessä, että sinulla saattaa olla käytössäsi vain murto-osa äänesi mahdollisuuksista? Koulutus tarjoaa tilaisuuden vahvistaa omaa puheilmaisua ja kehittää äänenkäyttöä kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuuden haasteiden varalle se antaa runsaasti harjoitteita äänenhuoltoon ja rohkaisee kehittämään puheilmaisua vaikkapa työelämän tarpeisiin.

  Esiintymistaidon valmennus

  Harjoitusten lomassa osallistujille annetaan runsaasti palautetta. Tavoitteena on viedä harjoitusten aikana saatu palaute omaan esiintymiseen ja sen uudelleen rakentamiseen. Mahdollista myös henkilökohtaiseen sparraukseen.

  Esiintymistä tarkastellaan seuraavien teemojen avulla:

  • Avoimuus
  • Tilanteessa ja hetkessä eläminen
  • Kuuntelu
  • Läsnäolo
  • Rohkeus heittäytyä muuttuviin tilanteisiin

  Hauskemmaksi puhujaksi

  Sinä mikrofoni kädessä ja vastassa yleisö, joka pitäisi saada vaikuttumaan rajatussa ajassa. Kuulostaako tutulta? Työpajassa käsitellään stand up -komiikan kirjoittamista sekä esittämistä. Työpajan tarkoituksena on antaa osallistujille työkaluja, joiden avulla he saavat myyntitilanteesta, puheesta tai esitelmästä vaikuttavamman. Osallistujat pääsevät mm. itse kokeilemaan uusia oppeja turvallisessa ilmapiirissä. Työpaja lisää osallistujien itsevarmuutta ihmisten kohtaamisessa sekä julkisissa esiintymisissä.

  Työpajan vetäjinä toimivat stand up -koomikot Riku Suokas ja Tomi Walamies.

  Tiimeille

  Teatterilla toimivaksi tiimiksi

  Teatterin avulla saat tehoa tiimityöhön. Näyttelijämme ja valmentajamme vetävät tiimiä ja tiimihenkeä vahvistavia ryhmäharjoitteita, joilla rakennetaan työyhteisöä ja opetellaan rakentavaa työyhteisöä.

  Luovaus

  Luovaus on konseptoitu ideointityöpajamalli, jossa ryhmä viritetään vapaata ideoiden tuottamista tukevaan luovaan tilaan. Tilanteesta riippuen käytetään joko teatterin keinoja tai fasilitaattoria. Luovaus toimii erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan vapaana virtaavaa villiä ideointia.

  Ryhmäytys

  Tiimin tarpeisiin räätälöitävä työpaja. Työpajassa tehdään teatteriharjoitteita sekä käsitellään ryhmädynamiikan haasteita: miten työyhteisöä rakentava vuorovaikutus syntyy. Työpaja perustuu toiminnallisiin ja teatterilähtöisin harjoitteisiin, joita tehtäessä työkavereihin tutustuu paremmin.

  Muutokseen

  Muutosjohtaminen ja muutosvalmennus

  Koulutamme sekä asiantuntijoita että organisaatiota muutostilanteessa

  Työyhteisöteatterissa tarina räätälöidään peiliksi esittämään yrityksen tai työyhteisön muutostilannetta. Muutoshaasteet viedään osaksi tarinaan rakennettua kuvitteellista työyhteisöä. Esitys antaa mahdollisuuden käsitellä muutosta, siinä askarruttavia asioita ja muutokseen liittyviä tunnereaktioita. Sopii pienille tai isoimmillekin ryhmille.

  Työyhteisöteatteri

  Työyhteisöteatterin monet mahdollisuudet

  Työyhteisöteatteri toteuttaa valmisteltuja ja räätälöitäviä esityksiä. Räätälöitävissä esityksissä henkilöstön, johtamisen ja yrityksen tilanteita käsitellään fiktion ja henkilöhahmojen avulla. Kohtausten sarja tuo kuvitteellisen työyhteisön kimurantit tilanteet näkyväksi ja niistä on tämän jälkeen helppo keskustella. Aiheet voivat liittyä johtamisen kehittämiseen, asiakaspalveluun, työkulttuuriin tai henkilökunnan hyvinvointiin.

  Esitys provosoi ja keskusteluttaa:

  • Teatteriryhmän kanssa esityksellisiä valmennuksia
  • Tuodaan valmennukseen ihmistietoisuus

  Meiltä saat tilaisuuksiin myös kevyttä ohjelmaa, esim. TYHY-päivän ilahdukseksi teatterillisia ratkaisuja tai esiintyjävälitystä.

  yksilöohjaus

  Ratkaisukeskeinen työnohjaus

  Haluatko kehittyä työssäsi, mennä eteenpäin urallasi tai löytää vahvuutesi? Työnohjaus tarjoaa tähän apua.

  Työnohjaus auttaa sinua työnhakuprosessissa, työyhteisön ristiriidoissa, vaikeissa asiakastapauksissa tai muissa työn haasteissa ja ongelmatilanteissa.

  Yhdessä ohjattavan kanssa määritämme työnohjausprosessille tavoitteen, jota yhdessä lähdemme ratkomaan.

   

  Referenssit

  Draamaesitys havainnollistaa koulutuksen sisältöjä

  Valtiovarainministeriö

  Theatreworks on toteuttanut valtioneuvoston yhteiseen perehdytysohjelmaan draamaesityksen. Esityksessä käsitellään virkamiehen toimintaa ja etiikkaa. Koulutustilaisuudessa teemaa lähestyttiin draamaesityksen ja sen eri kohtauksia seuranneiden pienryhmäkeskusteluiden sekä yhteisen purkuosuuden kautta. Esitys sai katselijat pohtimaan asioita laajasti, mm. sitä ovatko he aidosti avoimia ja tasa-arvoisia toiminnassaan, mikä on sopivaa puhetta kollegalle sekä millaista on uuden työntekijän hyvä perehdytys.

  Draaman toimivuudesta?

  – ”Mielestäni kokonaisuus toimi todella hyvin, ja luulen, että esitykset madalsivat kynnystä yhteisille keskusteluille. Hauska, freesi lähestymistapa hyvään hallintoon!”

  – ”Mielestäni erinomainen menetelmä ja hyvin varattu aikaa keskusteluille. Toimii ja suosittelen jatkossakin!”

   

  Johtoryhmän valmennus

  GlaxoSmithKline Oy

  Tavoitteena oli muuttaa johtoryhmän keskinäistä dynamiikkaa ja ryhmäytymistä, tukea nopeampaa päätöksentekoa, kehittää esimiestyön valmiuksia henkilöjohtamisen suuntaan sekä parantaa johtajien esiintymistaitoja.

  ”Paras johtamisen kehittämisohjelma, missä olen GSK:lla ollut. Kaikki johtoryhmän jäsenet olivat valmiita työstämään omia kehitysjuttuja ja laittoivat itsensä peliin samalla intensiteetillä.”

  Susanna Korpivaara External Affairs Director GlaxoSmithKline Oy

   

  Piristysruiske muutokseen

  Turun ammattikorkeakoulu

  Turun ammattikorkeakoulussa oli käynnistetty muutos organisaation TKI-toiminnoissa. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Ursula Hyrkkänen pohti, miten saisi organisaation työntekijät tukemaan uutta TKI-rakennetta. Hän toivoi luovaa ja yllätyksellistä tapaa saattaa alkuun organisaation uudistus. Forum-teatterityöpaja päätettiin järjestää tutkimusryhmien vetäjille ja muulle henkilöstölle. Työpajassa käsiteltiin tutkimusryhmien nykytilaa ja tulevaisuutta. Työpajassa katsottiin kohtauksia, joita purettiin koko ryhmällä. Lisäksi tutkimusryhmien toimintaan ideoitiin ratkaisuja pienryhmissä.
  Yksi työpajaan osallistuneista, tutkimus- ja kehityspäällikkö Liisa-Maria Lilja-Viherlampi summaa menetelmää näin: ”Teatterimenetelmä toimi kuin lämmittelijänä; menetelmään rakennettu tapa puhua asioista toi tärkeät asiat luonnollisesti esiin.” Menetelmän avulla päästiin nopeasti käsiksi olennaisimpiin aiheisiin: ”Oikea taso, jolla pohtia asioita, rakentui teatterimenetelmän avulla. Menetelmä tarjosi myös otteen osallistujien mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin.” Vaikka hämmästystä ja vastarintaa oli muutoksen edessä ollutkin, Forum-päivä tarjosi piristysruiskeen koko prosessille: ”Häirityksi tuleminen on oppimisen edellytys. Ei kukaan muutu, jos ei häntä häiritä”.

   

  Sisäisen viestinnän parantaminen

  Freja Logistics / Turun yksikkö

  Freja Logisticsille järjestettiin työpaja yrityksen sisäisen viestinnän parantamiseksi. Työpajassa käytettiin forum-teatteria havainnollistamaan yrityksessä esille nousseita viestintään ja yhteisön rakentumiseen liittyviä haasteita. Sähköpostia tulvii liikaa ja niistä on vaikea erotella itselleen tärkeät. Lisäksi nopeasti kirjoitetut tekstit aiheuttavat aika ajoin väärinkäsityksiä, kun kirjoittajan asenne ja tarkoitusperät tulkitaan väärin. Yrityksessä ei ole ennen järjestetty toimintaa ryhmän vahvistamiseksi ja sisäisten haasteiden läpi käymiseksi. Pehmeänä laskeutumisena haasteiden käsittelyyn käytettiin forum-teatteria, jossa ei vaadi työpajan osallistujilta heittäytymistä, vaan he saavat jakaa ajatuksiaan esitettyjen kohtausten perusteella. Esitys koostui kuvitteellisista kohtauksista, jotka pohjautuvat henkilökunnan ennalta antamiin palautteisiin. Siitä huolimatta, että kohtaukset olivat kuvitteellisia, monet organisaation sisäiset henkiset jarrut olivat tunnistettavissa. Varsinainen työpaja saavutti annetut tavoitteet ja aktivoi henkilökuntaa entistä avoimempaan keskusteluun. Mielipiteiden vaihdossa kuitenkin syntyi toteutuskelpoisia ideoita otettavaksi käytäntöön.

   

  Vaikuttava esimiestyö

  Restel

  ”Halusimme esimiesvalmennusten yhteiseen päätöstilaisuuteen asiapitoisen, mutta samalla viihdyttävän yhteenvedon vaikuttavasta esimiestyöstä. Sovimme TheatreWorksin kanssa etukäteen, millaisia haastavia esimiestyön tilanteita kohtauksissa käsitellään. Ideana oli näytellä ensin tilanteet huonosti johdettuina ja sen jälkeen lähteä parantamaan esimiehen työskentelyä osallistujien ohjeiden mukaisesti. Vaikka osallistujia oli lähes sata ja vielä uransa hyvin eri vaiheessa olevia esimiehiä, onnistui ryhmän aktivointi yli odotusten. Ammattinsa osaavat näyttelijät tempasivat osallistujat mukaan esitykseen ja lavalla oleva esimies sai runsain mitoin ohjeita suorituksensa parantamiseen. Lopuksi hän saikin hoidettua kaikki tilanteet varsin mallikkaasti.

  Tilaisuus onnistui kaikkinensa erinomaisesti ja vaikka työpaja olikin toteutustapansa vuoksi erittäin viihdyttävä, siinä tuli hyvin ja mieleenpainuvasti kerrattua valmennusvuoden aikana opiskeltuja asioita.”

   

  Mistä työhön luovia ideoita?

  STX Finland / Turun telakka

  STX Finlandin laivansuunnittelutiimin haasteena on löytää jatkuvasti uusia innovatiivisia ideoita laivoihin. TheatreWorks toi toteuttamassaan työpajassaan tiimin käyttöön esimerkkejä ja työkaluja luovuuden virittämiseen teatterin maailmasta. Yhteistyö on ollut innostunutta. Yhteistyötä haluttiin jatkaa uudella työpajalla.

   

   

   

  Yritys

  TheatreWorks on vuonna 2012 perustettu valmennusyritys, jonka koulutukset ja valmennukset perustuvat draamapedagogiikkaan, teatterilähtöisiin menetelmiin, näyttelijöiden osaamiseen ja kouluttajien vahvaan kokemukseen työyhteisöjen kehittämisestä.

  Yrityksen taustalla on pitkänlinjan valmennusosaaminen ja ammattitaitoiset ammattinäyttelijät.

  Näyttämöllä

  Satu-Mari Jansson

  Satu-Mari Jansson on kasvatustieteiden (aikuiskasvatustiede) tohtori, joka on tutkinut taidetta, teatteria ja draamaa oppimismuotoina. Hän väitteli vuonna 2015 aiheesta ”Teatteri ja draama työn oppimismuotoina” Helsingin yliopistoon. Väitöskirjan tuloksena syntyi uusi työyhteisöjen kehittämismenetelmä työyhteisöteatteri, jossa yhdistetään tutkimusta, kehittämistä ja teatterin keinoja.

  Satu-Mari on työskennellyt viimeiset 12 vuotta työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisen sekä koulutuksen parissa, mm. Helsingin yliopistossa, Taideteollisessa korkeakoulussa ja Teatterikorkeakoulussa. Hän toimii Theatreworksissa työyhteisövalmentajana ja liikkeenjohdon konsulttina (LJK). Hän perusti vuonna 2012 Theatreworksin näyttelijä, ohjaaja Riku Suokkaan kanssa. Theatreworksissa Satu-Mari toteuttaa johtoryhmien ja asiakaskokemuksen valmennusta sekä tukee työyhteisöjä muutoksessa. Menetelminä hän käyttää mm. teatterin ja draaman keinoja, kuten työyhteisöteatteria, forum-teatteria, improvisaatiota ja draamapedagogiikkaa.

   

  Riku Suokas

  Riku on toiminut yhteensä 15 vuotta Hämeenlinnan Kaupungin Teatterin, Helsingin kaupunginteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin johtotehtävissä. Hän toimi viisi vuotta myös Tampereen Työväen Teatteri Oy:n sekä TTT-Palvelut Oy:n toimitusjohtajana.

  Johtamiskokemus yhdistettynä ammattinäyttelijän koulutukseen, IT-alan startup-yhtiössä toimimiseen ja stand up- lavoilla vietettyihin vuosiin antavat Rikulle ainutlaatuisen näkökulman myyntipuheiden ja pitchien kirjoittamiseen ja esittämiseen.

  Riku on kirjoittanut sekä sovittanut näytelmiä ja musikaaleja, joista tunnetuin lienee Vuonna 85, josta on tehty sekä musikaali, että elokuva. Rikun suuri rakkaus on stand up-komiikka, jota hän on tehnyt vuodesta 1993 saakka.

  Työyhteisöteatteriryhmä

  Anu Koskinen, Eero Enqvist, Pinja Hahtola, Satu-Mari Jansson ja Eero Järvinen

   

  Julkaisut

  Omat julkaisut

  Satu-Mari Janssonin väitöskirja ”Teatteri ja draama työn oppimismuotoina”:

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157283/teatteri.pdf?sequence=1

   

  GlaxoSmithKline – johtoryhmän valmennusta teatterin keinoin:

  Loppuraportti: ”Luova johtaminen – taiteista arvoa esimiestyön kehittämiseen” (PDF)

   

  Teatterin käyttöä muutosjohtajuuden kehittämisessä esittelevä artikkeli:

  Jansson, Satu-Mari (2014). Forum-teatterista työyhteisöteatteria. Teoksessa Pekka Korhonen ja Raija Airaksinen (toim); Hyvä hankaus 2.0. Taideyliopisto Kokos-julkaisusarja 1/2014.

   

  Ammattiteatterin palveluiden kehittämisen mahdollisuuksia. Loppuraportti konsultoinnista TEKESin rahoittamassa projektissa ”Teatterin uudet palvelukonseptit”:

  Teatteri kaupallisena liiketoimintana: Teatterin liiketoiminnan ja oheispalveluiden kehittämismahdollisuuksia

   

  Satu-Mari Janssonin toimittama julkaisu taiteen käyttämisestä työyhteisöjen kehittämisessä. Muutosjohtajuuden kehittämistä teatterin keinoin esittelevä artikkeli sivulla 37.

  TAITEESTA TOISEEN. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia

   

  Satu-Mari Janssonin (o.s. Korhonen) toimittama julkaisu johtamisesta, vuodelta 2012:

  Näkökulma tasa-arvoon ja johtajuuteen

   

  Satu-Mari Janssonin (o.s. Korhonen) toimittama julkaisu työelämän kehittämisestä taiteen keinoin, vuodelta 2012:

  Uutta osaamista luomassa. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin

   

  Satu-Mari Janssonin (o.s. Korhonen) kirjoittama artikkeli taidelähtöisistä menetelmistä, vuodelta 2011:

  DRAAMAN PUUTETTA. Taidetekijät liiketoiminnan kentällä

   

   

  Blogi

  Mistä on hyvä esiintymisvalmennus tehty?

  Minulta kysytään usein, miksi emme käytä videointia esiintymisvalmennuksissa. Avaan tässä ajatuksiani onnistuneesta esiintymisvalmennuksesta, sekä perustelen niitä keinoja, jotka olen kokenut tuloksellisiksi tavoiksi kehittää asiantuntijoiden esiintymistä.

  Valmennuksemme lähtevät siitä, että ei ole yhtä tapaa esiintyä valloittavasti eikä esiintymistä voi oppia kuuntelemalla luentoja, vaan on itse heittäydyttävä:

  1. En usko, että esiintymisvalmennuksessa kaikille pätevät samat kolme kohtaa, jotka usein opetetaan. Usein ajattelemme, että on olemassa yksi formaatti, miten hyvä esiintyjä toimii: hän pitää käsiä tietyllä tavalla, liikkuu tietyllä tavalla ja tauottaa tietyllä tavalla.

  2. En usko videointiin pääasiallisena valmentamisen keinona. Joskus asiakkaat kysyvät minulta videoinnista. Vielä tähän päivään saakka en ole suostunut ottamaan videokameraa mukaan. Tässä syy siihen: video saa ihmiset katsomaan esiintymistä lähinnä teknisenä suorituksena ja tarkastelemaan liikaa omaa olemista ja esiintymistä, sen sijaan, että he keskittyisivät yleisöön.

  3. En usko, että esiintymistä voi oppia kuuntelemalla luentoja. Itsensä kannattaa altistaa esiintymiselle ja harjoittelemiselle.

  Mihin uskon esiintymisvalmennuksen muotoina?

  Meidän valmennukset perustuvat ennen kaikkea näihin kolmeen kohtaan:

  1. Valmennuksen muoto ja tapa tulee muokata persoonaan sopivaksi riippuen siitä, millaisten asioiden kanssa esiintyvä ammattilainen kamppailee tällä hetkellä; on se sitten esiintymisjännitys, oleminen ja liikkuminen lavalla, tarinan kerronta, äänenkäyttö ja hengittäminen, esityksen rakenteen muokkaaminen jne. Tästä johtuen harjoitteet tulisi yksilöidä.

  2. Uskon valmennuksissa nopeaan palautteeseen yleisöltä, sillä ethän sinä itsellesi esiinny. Videointi helposti johtaa siihen, että suuntaat huomion itseesi. Esiintyessä mieleesi muistuu kuva videolta, mikä ei välttämättä ollut maailman mairittelevin. Harjoitteleminen työpajassa yleisön edessä harjaannuttaa sinua sen sijaan siihen, että olet katseen kohteena, opit miettimään esitystä vuorovaikutuksena yleisön kanssa sekä opit aistimaan yleisön reaktioita ja hyödyntämään niitä esiintyessä.

  3. Esiintymisessä kukaan meistä ei tule koskaan valmiiksi. Harjoittelevathan näyttelijätkin esiintymistä, erilaisilla ilmaisuvoiman, kehon ja äänenkäytön kursseilla. Mitä syvemmälle pääsee, sitä enemmän ymmärtää, että esiintyminen on taitolaji, jota kannattaa harjoitella huolella. Uskon siihen, että esiintymisessä harjaantuu vain harjoittelemalla, irrottelemalla, kokeilemalla, harjoittelemalla, irrottelemalla, kokeilemalla, harjoittelemalla lisää, irrottelemalla lisää ja kokeilemalla lisää.

  Esiintymisvalmennuksissa tavoitteena on auttaa ja tukea työssään esiintyviä ammattilaisia löytämään oma luonnollinen tapa olla lavalla. Onnistuneessa esiintymisvalmennuksessa kunkin yksilölliset tavat olla, esiintyä ja puhua tunnistetaan ja näitä vahvuuksia kehitetään.

  Olemme saaneet kiitettävää palautetta toteuttamistamme esiintymisvalmennuksista:
  Tämä valmennus on kasvattanut jokaista osallistujaa esiintyjänä täysin ennen kokemattomilla tavoilla monta kymmentä senttiä!
  Juhana J. Idänpään-Heikkilä, County Medical Director, GlaxoSmithKline Oy

  Kysy lisää valmennuksistamme!
  Satu-Mari Jansson, 040-5961678, satu-mari@theatreworks.fi.

  Ota yhteyttä

  Ota yhteyttä

  Satu-Mari Jansson, toimitusjohtaja
  TheatreWorks
  satu-mari@theatreworks.fi
  +358 40 596 1678

  Kiinnostuitko?

  Ota yhteyttä:

  Satu-Mari Jansson
  satu-mari@theatreworks.fi
  +358 40 596 1678